Sunday, June 1, 2008

JUNE: Euchalette or Patnubay Sa Misa

YEAR A


To download a copy of the Euchalette or Patnubay sa Misa, simply click on any of the dates available below.


A Reflection is provided for separate printing.

June 01

Ninth Sunday in Ordinary Time

June 08

Tenth Sunday in Ordinary Time

June 15

Eleventh Sunday in Ordinary Time

June 22

Twelfth Sunday in Ordinary Time

June 29

Solemnity of Ss. Peter & Paul


E U C H A L E T T E

June 1

9th Sunday in Ordinary Time

June 8

10th Sunday in Ordinary Time

June 15

11th Sunday in Ordinary Time

June 22

12th Sunday in Ordinary Time

June 29

Sts. Peter & Paul, Apostles

Euchalette can be used in lieu of Sambuhay

PATNUBAY SA MISA

Hunyo 1

Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hunyo 8

Ika-10 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hunyo 15

Ika-11 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hunyo 22

Ika-12 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hunyo 29

Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo

Patnubay Sa Misa ay alternatibo sa Sambuhay