Saturday, July 24, 2010

PANALANGIN SA PAGIGING BUKAS PALAD

Himig Heswita version:Acoustic version:
Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay ng ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Na makibakang 'di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap
Ng kapalit na kaginhawahan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan