Saturday, December 29, 2007

BRING OLD MEMBERS BACK!

2008 is the YEAR to...BringOoldMembersBack!


Pssst… Tito/Tita busy na ba sa susunod na CLP next year?

Eh kumusta na mga dati nating members, kumpleto pa ba?

TARA… DALAWIN NATIN SILA!!!