Sunday, July 6, 2008

JULY: Sambuhay - Euchalette - Patnubay Sa Misa

FOR UP-TO-DATE SAMBUHAY-EUCHALETTE-PATNUBAY COPIES:

GO HERE:
YEAR A


To download a copy of the Sambuhay, Euchalette or Patnubay sa Misa, simply click on any of the dates available below.


Only Sambuhay are PASSWORD protected.
(standard CFC password applies)


S A M B U H A Y

July 04

First Friday

July 06

14th Sunday in Ordinary Time

July 13

15th Sunday in Ordinary Time

July 20

16th Sunday in Ordinary Time

July 27

17th Sunday in Ordinary Time


E U C H A L E T T E

[source]

June 29

Sts. Peter & Paul, Apostles

July 06

14th Sunday in Ordinary Time - July 6, 2008

July 13

15th Sunday in Ordinary Time - July 13, 2008

July 20

16th Sunday in Ordinary Time - July 20, 2008

July 27

17th Sunday in Ordinary Time - July 27, 2008

Euchalette can be used in lieu of Sambuhay

PATNUBAY SA MISA

Hunyo 29

Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo

Hulyo 06

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hulyo 13

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hulyo 20

Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hulyo 27

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon

Patnubay Sa Misa ay alternatibo sa Sambuhay