Monday, April 6, 2009

AMING PAPURI: Entry # 9


AMING PAPURI
Words: T2 Gene
Music: T2 Jojo T.

Salamat sa araw, salamat sa gabi
Sa patak ng ulan at ihip nang hangin
Salamat sa pag-subok sa aki’y ibinigay
Sa aking buhay ay nagpapatibay

KORO:
Aming Diyos, dakilang Hesus
Patawarin sana aming mga sala
Aming Hesus, dakilang Diyos
Tanging kaligtasan, aming pag-asa

Salamat Diyos sa iyong pag-anyaya
Sa iyong piling ako’y makasama
Salamat sa pang-unawa at sa biyaya
Sa aming buhay kami ay masagana
(Koro)

Hari nang hari, Diyos nang diyos
Kaguluhan sa buhay iyong iayos
Diyos nang diyos, Hari nang hari
Sa iyo nararapat aming papuri
(Koro)

Sa isip ko’y hindi mawawaglit
Ang tinig mong napaka rikit
Ibukas ang puso pati mga mata
Sa ngalan nang Ama, ikaw ang una
(Koro)