Friday, February 26, 2010

SULONG KAY KRISTO - ECHO!

SULONG KAY KRISTO
Words: T2 Gene Alvarado
Music: C2CD

I
Halina kayo mga kasama
Tayo’y yumao patungo sa kanya
Hirap at pagod di alintana
Awit at papuri ating dala-dala

KORO 1:
Isulong kay Cristo ating mga paa
Sa
kanya ialay puso’t kaluluwa
Isang hakbang, isang talon
Paa’y ikilos nang walang agam-agam

II

Sulong kay Cristo ating isigaw
Ating kaligtasan ay abot-tanaw na
Lahat ng pangako ating matatamo
Sulong kay Cristo, Diyos nating amo
(
Koro 1)

TULAY:
Huwag na tayong mag-atubili
Ipunin lahat mahirap at pulubi
Silay ipakilala sa Diyos at Hari
Lahat nang ito sa kanya’y papuri

KORO 2 :
Isulong kay Kristo ating mga paa
Sa
kanya ialay puso’t kaluluwa
Isang hakbang, isang talon
Tungo kay Hesus na ating Panginoon