Monday, March 8, 2010

IKAW

3. IKAW


Words:
T2 Gene Alvarado

Music:
C2CD


A-C#m7-D-Dm7
Sa iyong piling Panginoon
Ang buhay ay mapayapa
Sa iyong mga kamay
Buhay na ito inaalay

A-C#m7-D-Dm7
Sa iyong dugo Panginoon
Mga kasalanan ay nawala
Pag-ibig mo sa akin
Aking tatanggapin ng buong puso

A-AM7-DM7... E7
Ikaw ang daan at katotohanan
Ikaw ang buhay sa ami’y ibinigay
Ikaw ang tinapay, tubig na buhay
Ikaw O Hesus, Diyos habambuhay

A-C#m7-D-Dm7
Nawa’y maging karapatdapat
Ialay sa iyo pag-ibig na tapat
Sa dulo nang daigdig
Sayo’y mananalig habang buhay

A-AM7-DM7... E7
Ikaw ang daan at katotohanan
Ikaw ang buhay sa ami’y ibinigay
Ikaw ang tinapay, tubig na buhay
Ikaw O Hesus, Diyos habambuhay


Fading:

A-AM7-DM7... E7
Ikaw (3x) lamang
Ikaw (3x) lamang Hesus!