Monday, March 8, 2010

SULONG KAY KRISTO

4. SULONG KAY KRISTO

Words: T2 Gene Alvarado
Music: C2CD

INTRO
: AM7-C#m-D-E7

AM7-DM7 ... E7

Halina kayo mga kasama
Tayo’y yumao patungo sa kanya
Hirap at pagod di alintana
Awit at papuri ating dala-dala

KORO:


DM7-AM7 ... E7 - INTRO

Isulong kay Cristo ating mga paa
Sa kanya ialay puso’t kaluluwa
Isang hakbang, isang talon
Paa’y ikilos nang walang agam-agam

AM7-C#m7-D-E7

AM7-DM7 ... E7

Sulong kay Cristo ating isigaw
Ating kaligtasan ay abot-tanaw na
Lahat ng pangako ating matatamo
Sulong kay Cristo, Diyos nating amo
(Koro)

DM7-E7 ...INTRO

Huwag na tayong mag-atubili
Ipunin lahat mahirap at pulubi
Silay ipakilala sa Diyos at Hari
Lahat nang ito sa kanya’y papuri

DM7-AM7... E7 - INTRO

Isulong kay Kristo ating mga paa
Sa kanya ialay puso’t kaluluwa
Isang hakbang, isang talon
Tungo kay Hesus na ating Panginoon